17. 6. 2020

Granty Evropského parlamentu pro média 2020-2021

Evropský parlament vyhlásil granty pro média 2020-2021 pro televize, rádia, on-line a/nebo tištěná média. Termín pro podání přihlášek je 31. července 2020.

Cílem nové grantové podpory, kterou plánuje až do výše 80 % spolufinancovat Evropský parlament, jsou multimediální projekty poskytující nestranné a faktické informace o EP a o vlivu jeho rozhodování na životy lidí. Mediální výstupy by měly být pravidelné, důvěryhodné a vyvážené, zacílené na evropské občany, jimž by přiblížily aktivity Evropské unie při řešení problematiky zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, ale také dění v rámci EU obecně. Podrobnosti o grantu a o cílových skupinách najdete přímo v grantové výzvěnebo v tomto odkazu.

Vybraná média by měla vycházet alespoň v jednom z oficiálních jazyků EU a měla by se zaměřovat na legislativní a politické priority EU (například přispění EU v boji proti COVID-19 a křešení jeho ekonomických a sociálních dopadů, Konference o budoucnosti Evropy, Evropská zelená dohoda, Evropská digitální agenda apod.), přizpůsobený na situaci po pandemii COVID-19.

Klíčovými kritérii jsou dosah projektu, sledovanost a zásah cílové skupiny. Projekty by měly být multimediální, spolufinancovány budou maximálně z80 %. Doba trvání projektu je maximálně 20 měsíců se začátkem nejdříve v říjnu 2020 a koncem nejpozději 30. června 2022.

Máte-li dotazy, můžete kontaktovat české zastoupení EP iva.lanova@ep.europa.eu nebo irena.kubaskova@ep.europa.eu.