23. 1. 2019

Klub vědeckých novinářů letos oslaví 15. výročí.

Skvělou příležitost kustavující schůzi poskytla významná vědecko-popularizační akce – udílení Descartesových cen vPraze vprosinci 2004.

Asi 30 zakládajících členů – novinářů a popularizátorů vědy – se tehdy sešlo vPařížské ulici, tehdejším sídle Syndikátu, ustanovilo Klub a zvolilo Jana Baltuse prvním předsedou. Přestože Klub vědeckých novinářů vznikl při Syndikátu novinářů ČR, členství vSyndikátů není pro členy klubu podmínkou.

Za dobu své existence se Klub vědeckých novinářů ČR zúčastnil celé řady aktivit, a to jak domácích, tak také zahraničních. Mezi těmi organizačně nejnáročnějšími jmenujme alespoň společnou návštěvu prestižního vědeckého zařízení – Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN u Ženevy, či uspořádání několika studijních cest na česká vědecká pracoviště pro zahraniční kolegy.

Klub vědeckých novinářů v CERN (Foto Pavel Farkaš)

Vběžném roce se členové klubu průběžně scházejí vrámci vědeckých a popularizačních akcí. Vzimních měsících pak pravidelně bilancují svou činnost na nějakém místě zajímavém zvědeckého nebo pedagogického hlediska. Vposledních dvou letech to byla Přírodovědecká fakulta UK, konkrétně její muzea Hrdličkovo, Mineralogické a Chlupáčovo, kde se vždy nejprve konala oficiální část výroční členské schůze, než se účastníci vrhli do lítých klání ve znalostních disciplínách. Naštěstí se nikdo nezkoušel vyhoupnout na osedlanou kostru tyranosaura, který vévodí Chlupáčovu muzeu.

Chlupáčovo muzeum (Foto Jana Myslivečková)

Další aktivity Klubu směřují zejména směrem do zahraničí, na webu Klubu https://scipress.cz/?page_id=16. jsou uveřejňovány nabídky stáží a studijních cest. Účastníci si většinou hradí cestu, pořadatel zajišťuje ubytování a program.Bohužel nutno konstatovat, že jsou Češi jsou vevropských aktivitách obecně pasivní, novinářskou sféru nevyjímaje.

Ktradičním zahraničním aktivitám KVN patří zastupování České republiky na Valném shromáždění EUSJA, které každoročně pořádá některá zčlenských zemí. Loňské volební zasedání hostili španělští kolegové vMadridu a Marina Hofmanová tam byla zvolena za místopředsedkyni EUSJA na své druhé funkční období.

Štrasburk 2016 – výbor EUSJA

Především před ním stojí pořadatelství Valného shromáždění EUSJA Praze ve dnech 28.-30. března.

Zasedání je tradičně vždy spojeno se studijní návštěvou nějakého vědeckého zařízení, pedagogického pracoviště apod. Nejinak tomu bude i letos, kdy ve čtvrtek naše zahraniční hosty seznámíme sNárodním technickým muzeem a vpátek je čeká na Vysoké škole chemicko-technologické workshop vrámci projektu Nano2all. Sobotní výroční jednání se uskuteční pod záštitou SN ČR vprostorách Presscentra.

Na podzim EUSJA spolupořádá Evropskou konferenci vědeckých novinářů 2019 v Budapešti jako satelitní akci ke Světovému vědeckému fóru.

Marina Hofmanová