Nevládní organizace vyzývají vlády k dodržování pravidel při zásazích do soukromí občanů v souvislosti s COVID-19

Česká nevládní organizace Iuridicum Remedium se připojila ke společnému prohlášení 110 nevládních organizací zcelého světa s apelem na vlády jednotlivých zemí, aby při uskutečňování opatření proti pandemii nemoci COVID 19 nastavily jasná pravidla pro prolamování soukromí občanů.

Při protipandemických opatřeních má být dodržováno osm základních pravidel, mimo jiné zákonnost, nezbytnost a přiměřenost. Ačkoli omezení určitých lidských práv je pro efektivní boj snákazou nezbytné, přesto neznamená, že by vlády neměly dodržovat základní pravidla pro jakýkoli zásah do lidských práv. Veškerá opatření nesmí být využívána k jiným účelům, než k boji proti nemoci, a jakmile to zlepšení situace dovolí, musí být odstraněna.

Podle organizace Iuridicum Remedium zatím Česká republika postupuje při zavádění opatření zasahujících do soukromí spíše zdrženlivě. Ovšem rezervy mohou být například v transparentnosti systému chytré karantény spojeného s vyžadováním dat o pohybech mobilních telefonů se souhlasem nakažených. Ktomu ředitel IuRe Jan Vobořil uvádí: „Chybí nám zveřejnění jasného popisu vztahů všech zapojených subjektů, ať jde o státní správu či soukromý sektor. Transparentnost celého systému je přitom nesmírně důležitá pro zachování důvěry občanů a jejich ochoty spolupracovat. Bohužel úniky dat o nakažených ze zahraničí ve spojení s ostrakizací těchto osob ukazují, že ochraně osobních údajů musí být věnována maximální pozornost.“

Dokumentace by měla být veřejná s výjimkou té části, jež by mohla ohrozit bezpečnost dat, která se nových opatření zasahujících do soukromí občanů týkají.

Celý text prohlášení naleznete zde,případně též vangličtině zde.