Zákony

Aktuální znění zákonů (k 31. říjnu 2007)

• Zákon o České tiskové kanceláři
• Zákon o České televizi
• Zákon o Českém rozhlasu
• Autorský zákon 121/2000 Sb.
• Tiskový zákon 46/2000 Sb.
• Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
• Zákon 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
• Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
• Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
• Zákoník práce 262/2006 Sb.
________________________________________

Zákon o ochraně utajovaných skutečností

1. věcný záměr zákona (1996)
2. koncepce systému ochrany utajovaných skutečností
3. připomínky SN k návrhu věcného záměru
4. návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností
5. důvodová zpráva k návrhu zákona o ochraně utajovaných skutečností
6. zákon č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
________________________________________

Tiskový zákon

1. návrh zásad tiskového zákona
2. dopis MK ČR z 8. 8. 1997: žádost o spolupráci a účasti zástupců SN v pracovní skupině při MK
3. korespondence mezi SN a Úřadem vlády k žádosti SN o možnost připomínkovat připravované zákony (1992)
4. „Z tiskových zákonů a praxe některých evropských demokracií a USA“ (1995)
5. návrh zákona o právu na informace (1997), podklady pro legislativní proces, korespondence
6. společné stanovisko SNČR a Unie vydavatelů denního tisku k návrhu tiskového zákona
7. návrhy SN na doplnění zásad tiskového zákona včetně související dokumentace
8. vládní návrh zákona o periodickém tisku (mater. pro schůzi vlády 30. 6. 1995)
9. tiskové zákony – mezinárodní dokumenty
10. návrh zásad zákona o hromadných sdělovacích prostředcích (4. 10. 1991), vládní návrh zákona o hromadných sdělovacích prostředcích (12. 3. 1992)
11. návrh věcného záměru zákona (1998)
12. připomínky SN k zásadám zákona o sdělovacích prostředcích (14. 10. 1991)
13. zásady tiskového zákona
14. stanovisko SN k 1. verzi parafovaného znění – ohlasy, polemika
15. návrh zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání a šíření periodického tisku a provozování dalších hromadných sdělovacích prostředků
16. francouzská úprava tiskového zákona
17. zákon o podpoře tisku z roku 1985 (rakouská úprava)
18. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.
19. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb.
20. Usnesení výboru z 12. 11. 1999 – doporučení PS ke schválení tiskového zákona
21. Tiskový zákon – rozprava v PS (1999)
22. Tiskový zákon – připomínky prof. Woorhoofa (1999)
23. Tiskový zákon – stanovisko legislativní rady (1999) + předkládací zpráva
24. Tiskový zákon – návrh z I/1999, vráceno MK k přepracování
25. Tiskový zákon – postupné varianty a návrhy z roku 1999 + připomínky
26. Tiskový zákon – úprava v SRN
27. Stanovisko a připomínky IFJ k původnímu návrhu tiskového zákona
28. Připomínky SN k návrhu tiskového zákona a důvodové zprávě (1998)
29. Tiskový zákon – návrh, korespondence, monitoring (1999-2000)
30. Rakousko: Tiskový zákon
31. Tiskový zákon – monitoring z roku 2000
32. Artikle 19: Tiskové právo a praxe – studie o svobodě tisku v Evropě a ostatních demokraciích
________________________________________

Autorská práva

1. Evropské modely úpravy autorského práva (seminář Brusel 1996)
2. Autorský zákon č.35/1965 Sb.
3. Autorská práva: Kampaň a semináře IFJ 2000
________________________________________

Zákony o rozhlasovém a televizním vysílání

1. zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
2. zákon č. 103/1992 Sb. o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
3. návrh zákona, kterým se mění zákon o České televizi, Českém rozhlasu a provozování rozhlasového a televizního vysílání
4. „Vysílací zákony“ + připomínky SN a monitoring
5. „Vysílací zákon“ komplexní pozměňovací návrh z května 2000
6. „Vysílací zákon“ anglický překlad
7. EU – směrnice z 30. 6. 1997 o koordinaci, pokud jde o provozování televizního vysílání
8. Zákon o vysílání – monitoring
________________________________________

Ostatní zákony

1. zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
2. návrh na změnu Ústavy ČR vč. důvodové zprávy a úpravy v SRN
3. zdanění honorářů – iniciativní návrh SN pro přípravu daňové reformy
4. zákon o podnikání na kapitálovém trhu – tvorba investičních doporučení
5. návrh zákona o ochraně osobních údajů
6. zákon o svobodném přístupu k informacím – monitoring

Máte zájem nahlédnout do uvedených zákonů? Napište nám.