Klub kultury

Kontakt

E-mail: kancelar@syndikat-novinaru.cz

E-mail: kk-sncr@seznam.cz

Tel.: +420 224 142 456, +420 224 142 456

 

O NÁS

Klub kultury je jedním z nejstarších klubů Syndikátu novinářů České republiky. Vždy se píšící novináři v oblasti kultury snažili sdružovat, proto je samozřejmostí, že i v současné době udržují svůj klub. V něm jsou jak novináři píšící o umění, tak také jednotlivci se zájmem o kulturu, a dále i různé kulturní organizace, jakými jsou např. zahraniční kulturní instituty působící v ČR. Mezi členy klubu najdete i umělce samotné. Členové KK SNČR nežijí a nepracují jen v Praze, ale zastupují profesní kolegy z celé ČR. Případné další zájemce z řad novinářů o členství v našem KK SNČR rádi přivítáme. Výbor klubu se schází pravidelně každé druhé pondělí ve 14 hodin na Syndikátu novinářů (Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1) v tiskovém centru (místnost č. 351, 3. patro, v přízemí za vrátnicí vchodem D k výtahům).

Členská přihláška do klubu kultury

 

VÝBOR KK SN ČR

Výbor klubu je volený členskou schůzí na dobu tří let. V současné době pracuje ve složení:

PhDr. Čelko Vojtech
místopředseda KK
redaktor časopisu KULTURA
redaktor webových stránek KK
PhDr. Holub Aleš
člen Klubu kultury SN ČR
člen Členské komise SN ČR
PhDr. Nyklová-Veselá Milena
Člen výboru Klubu kultury
redaktor časopisu KULTURA
Mgr. Smolová Jaroslava
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK
Světlíková Jaroslava
Předsedkyně KK
redaktor časopisu KULTURA
Ing. Velčovská Romana
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK

 

Vaše myšlenky, postřehy, připomínky atd. očekává výbor Klubu kultury SNČR na emailové adrese kk_sncr@post.cz

 

KLUBOVÝ ČASOPIS „KULTURA“

KK SN ČR vydává pro své členy pětkrát do roka svůj bulletin KULTURA, do kterého píší a poskytují informace členové klubu a představitelé kulturních organizací. V jeho redakční radě pracují členové výboru klubu, kteří jsou dlouholetými kulturními novináři, píšícími a působícími i v dalších periodikách, jsou členové redakčních rad a představenstev různých kulturních organizací, uměleckých svazů, pořádají odborné přednášky atd.

Posláním klubového časopisu je na jedné straně udržovat kontakt mezi členy KK SNČR, na straně druhé jim přinášet informace a zajímavosti z oblastí, jakými jsou např. architektura, balet, český jazyk, divadlo, film, hudba, kulturní odkaz minulosti, literatura, památková péče, výtvarné umění apod. V bulletinu jsou uváděny i akce, které pro své členy připravuje výbor klubu. Kulturní zajímavosti a informace uváděné v časopise KULTURA nejsou omezeny jen na události v Praze, ale redakční rada se snaží získávat a zařazovat zprávy ze všech regionů naší vlasti.

Klubový časopis je zasílán na adresu všem členům Klubu kultury. K dispozici je také všem novinářům, kteří si jej mohou přečíst v tiskovém centru Syndikátu novinářů ČR. Zájemci se s časopisem mohou seznámit také v hlavních knihovnách po celé ČR, kam je zasílán. Výběr článků z jednotlivých čísel časopisu KULTURA najdete nahoře na liště hlavní nabídky.

 

Redakční rada časopisu KULTURA

PhDr. Čelko Vojtech
místopředseda KK
redaktor časopisu KULTURA
redaktor webových stránek KK
PhDr. Holub Aleš
člen Klubu kultury SN ČR
člen Členské komise SN ČR
Kubátová Eva
Člen výboru Klubu kultury
redaktor časopisu KULTURA
PhDr. Nyklová-Veselá Milena
Člen výboru Klubu kultury
redaktor časopisu KULTURA
Světlíková Jaroslava
Předsedkyně KK
redaktor časopisu KULTURA

 

Redakční rada webových stránek KK

PhDr. Čelko Vojtech
místopředseda KK
redaktor časopisu KULTURA
redaktor webových stránek KK
Mgr. Smolová Jaroslava
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK
Ing. Vašáková Maria
Spolupracující s výborem KK
Šéfredaktorka webových stránek KK
Ing. Velčovská Romana
Člen výboru Klubu kultury
redaktorka webových stránek KK