Klub kultury

Usnesení

Členské schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, konaná dne 9. dubna 2018

 

–                Členská schůze schvaluje:

* Přednesenou zprávu výboru o činnosti za uplynulý rok 2017

* Zprávu o hospodaření v tomto období

* Uložení dokumentů Klubu kultury a jeho časopisů v Národním archivu v Praze na Chodovci

 

–                Členská schůze ukládá výboru KK:

* Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2019 a 2020 na základě

hospodářské a finanční situace klubu

* Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu

* Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás

prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek

* Připravit členské schůze v letech 2019

* Uvádět termíny schůzek výboru v klubovém časopise a na svých webových stránkách

 

      –    Členská schůze doporučuje výboru KK:

* Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu

KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a i informacemi

v Mediažurnálu

* Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu – tyto  informace uvádět v klubovém bulletinu a na                  webových stránkách

 

* Členská schůze souhlasí s pravidelným rozesíláním klubového časopisu všem organizačním

složkám  Syndikátu novinářů ČR a s výzvou o spolupráci kolegům v regionech

 

U S N E S E N Í
Členská volební schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR,
konaná dne 3. dubna 2017

– Členská schůze schvaluje:
* Přednesenou zprávu odstupujícího výboru za jeho volební období 2014-2016
* Zprávu o hospodaření v tomto období
* Výsledky volby nového výboru KK SN ČR
Do výboru byli zvoleni:  PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Eva Kubátová, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská a Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
– Členská schůze ukládá zvolenému výboru KK:
* Případně upravit výši členského příspěvku klubu pro léta 2018, 2019 a 2020 na základě
hospodářské a finanční situace
* Dodržovat vyrovnaný rozpočet klubu
* Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás
prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek
* Připravit členské schůze v letech 2018 a 2019 a v roce 2020 členskou volební schůzi

 

– Členská schůze doporučuje výboru KK:
* Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu
KULTURA a průběžně aktualizovaných webových stránek klubu, a i informacemi
v Mediažurnálu
* Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu – tyto
informace uvádět v klubovém bulletinu a na webových stránkách
* Uvážit a zařadit do své činnosti i návrhy z diskuse.