Podněty komisi

Jak podat podnět Komisi pro etiku?

Na adresu Syndikátu novinářů můžete poštou poslat vyplněný FORMULÁŘ
Týž formulář můžete poslat jako přílohu emailu na adresu kancelar@syndikat-novinaru.cz.

… nebo se na nás obraťte přímo pomocí následujícího formuláře. Z textu by mělo být zřejmé, na jaký konkrétní materiál si stěžujete (kdy a kde byl odvysílán či otištěn) a v čem vidíte novinářův prohřešek…