Červená žárovka nad Radou ČT

Při letošní volbě členů mediálních rad se prosadili kandidáti, kteří o média veřejné služby dlouhodobě nezajímali, zato však dali najevo názory konvenující jednomu spektru kritiků České televize či spíše odpůrců některých konkrétních publicistických pořadů a nejvíce to bylo vidět na trojici, která byla zvolena tuto středu 27. května. Tato volba napovídá, že rýsující se trend může příští rok dále vyhrotit, tím spíše, že rok 2021 bude rokem, kdy se budou volit další členové a kdy se budou konat volby do Poslanecké sněmovny.

Předvedla se tu názorně nynější neblahá praxe výstižně dokumentovaná dopisem předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny kádrujícím kandidáty podle afinity k partajnickým záměrům a nutno podotknout, že na tyto manýry se zadělávalo už za předchozích let, jen nyní za výrazně vypjatější atmosféry ve společnosti dostávají ostřejší a hrubší rysy.

O to je naléhavější sledovat příští jednání Rady České televize, jak bude naplňovat své zákonem stanovené poslání, protože politické vlivy mohou práci médií veřejné služby pokřivit nebo zcela zdeformovat, jak je to vidět na příklad událostí v sousedním Polsku, kde si vládnoucí strana vynutila zákaz vysílání jedné písně jen proto, že mu její obsah nebyl po chuti.

Adam Černý