Presscentrum

Plán akcí  v PRESSCENTRU 

 

Říjen: 

1.10.     14:00  Klub kultury

9.10.     14:00  KNS výborová a členská schůze

18.10.    9:00  Klub motoristických novinářů – VH

15.10.    14:00  Klub kultury

29.10.    14:00  Klub kultury

25.10.    14:00   KNPJ

 

Listopad:

1.11.     15:00  Klub leteckých novinářů

12.11.   14:00   Klub kultury

13.11.   14:00   KNS  výborová a členská schůze

26.11.   14:00  Klub kultury

29.11.   14:00   KNPJ

 

Prosinec:

10.12.    14:00   Klub kultury

11.12.    14:00   KNS výborová a členská schůze

12.12.    11:00   Řídicí  výbor

20.12.    14:00   KNPJ