Klub vědeckých novinářů

Klub vědeckých novinářů vznikl při Syndikátu novinářů ČR v roce 2004. Jeho prostřednictvím se Česká republika stala členskou zemí Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA a pod jejím zastřešením rovněž Světové federace vědeckých novinářů WSJF. 

 

Předsedkyně Klubu vědeckých novinářů Marina Hofmanová (dříve Hužvárová) je současně místopředsedkyní EUSJA.

 

Členové klubu se průběžně scházejí v rámci vědeckých a popularizačních akcí, v závěru roku pak pravidelně na nějakém místě zajímavém z vědeckého nebo pedagogického hlediska.

Na klubovém webu https://scipress.cz/?page_id=16 jsou uveřejňovány nabídky zahraničních stáží a studijních cest, o něž se naši členové mohou ucházet.

 

K tradičním zahraničním aktivitám klubu patří zastupování České republiky na Valném shromáždění EUSJA, které se koná v některé ze členských zemí nebo ve Štrasburku – administrativním sídle asociace. V letech 2011 a 2019 se pořadatelství Valného shromáždění zhostila Česká republika, potažmo tedy náš Klub.

 

Klubový web

 

Kontakty:

Předseda: Marina Hofmanová, e-mail: marina.hofmanova@syndikat-novinaru.cz

Pokladník: Ludmila Krupková, e-mail: lida.krupkova@seznam.cz

S administrativními a technickými záležitostmi se můžete obracet na Luboše Veverku, e-mail: veverka@dekanat.mff.cuni.cz,

webové stránky spravuje Pavel Farkaš, e-mail: pavel.farkas@gmail.com.