Klub vědeckých novinářů

Členové

Baltus Jan, Mgr.
Bauman Milan, PhDr.
Bluma Aleš
Bobůrková Eva
Bobůrková Eva, Ing.
Choděra Bedřich, Ing.
Dvořáková Dagmar, Ing.
Egyedová Judita
Hofmanová Marina
předsedkyně Členské komise SN ČR
Krupková Ludmila, RNDr.
Kunz Vladimír, Mgr.
Lášková Jitka, Mgr.
Martinková Anna
Pacner Karel, Ing.
Petr Jaroslav, prof. Ing. DrSc.
Skramlík Pavel
Speváková Šárka, Ing.
Svoboda Luděk
Trachta Jiří
Tuček Josef
Veverka Luboš