Klub novinářů–seniorů

O nás a členství

Klub novinářů-seniorů vznikl bezprostředně po společenských změnách v naší zemi a po založení Syndikátu novinářů České republiky v roce 198990, při němž byli již také naši členové účastni.

Klub sdružuje členy bez ohledu na jejich politické, náboženské a jiné přesvědčení. Jde o dobrovolné sdružení, jehož členy mohou být ti kolegové a kolegyně, kteří již nejsou v zaměstnaneckém poměru, ale ve svém důchodovém věku mohou být ještě aktivně činní jako novináři, publicisté, kteří se také účastní novinářského a společenského dění.

Účast a členství v klubu posiluje sebevědomí jednotlivců, upevňuje vzájemnou solidaritu novinářů-seniorů, podporuje výměnu zkušeností, vzpomínek a svědectví z doby novinářské plně aktivní působnosti.

Členství v klubu je dobrovolné, členské příspěvky se však neplatí, veškeré aktivity Klubu hradí členové ze svých úspor a také z podpory, kterou novinářským klubům poskytuje Syndikát novinářů ČR.

Výbor nezapomíná na jubilea a výročí svých členů, kterým kromě gratulací se snaží poskytnout věcnou pozornost s přáním pevného zdraví do dalších let.

V současné době na jaře 2009 čítá Klub novinářů-seniorů 60 členů, ale členská základna je pohyblivá z pochopitelných důvodů tak, jak někteří členové odcházejí a noví senioři se o členství v klubu hlásí.