Členské příspěvky

Výše příspěvků pro následující druhy členství: 

řádní členové – 750 korun
senioři a studenti – 350 korun
mimořádní členové – 1.150 korun

Senioři, jejichž věk překročil 75 let, neplatí členský příspěvek, pouze 50 korun za vystavení průkazu.

 

Členské příspěvky nutno zaplatit nejpozději do 31. března kalendářního roku. 

Po uvedeném termínu se příspěvek zvyšuje o 50 % s tím, že takto zvýšený musí být uhrazen do 15. září.

Později už nebude možno peníze za členství SN ČR poukázat a členství zanikne z důvodu neplnění základní členské povinnosti.

Kromě toho ti, kdo nemají uhrazeny příspěvky do 31. března, musejí počítat s tím, že nemohou uplatňovat až do zaplacení příspěvku svá práva, např. hlasovat.

 

Příspěvky lze platit převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky, vždy je nezbytné uvést jako variabilní symbol číslo členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR.

Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.