Dokumenty k etice

1. Právo a etika v činnosti hromadných sdělovacích prostředků (Dr. J. Pinz, CSc.)
2. Připomínky a komentář ke „Kodexu ČT“
3. Korupce a média v AJ (konference IFJ Brusel 1998)
4. Aidan White: Příručka pro novináře (český překlad)
5. Etický kodex časopisu Týden
6. Charta profesionálních povinností francouzských novinářů
7. Profesní profil novináře (německá úprava z roku 1996)
8. Deklarace principů novinářského chování
9. Seminář „Korupce a Etika“ listopad 1999
10. Etický kodex novináře – anglická verze
11. Kritéria členství ve správní radě SN předložená Komisí pro etiku
12. Etický kodex novináře po aktualizaci 25. 11. 1999
13. Prováděcí norma k § 10.5 stanov ve věci přijímání darů

14  Etické kodexy – různé země

15  Etický kodex Francie

16  Etický kodex – náměty, podněty, stanoviska

Máte zájem náhlédnout do uvedených dokumentů? Napište nám.