Otevřený klub SN ČR

Otevřený klub Syndikátu novinářů České republiky je dobrovolným, profesním klubem, sdružujícím novináře, členy SN ČR. Jeho hosty mohou být i nečlenové Syndikátu novinářů ČR (dále jen SN ČR). Klub působí na území České republiky. Sídlo OK je shodné se sídlem SN ČR. Více na  https://www.oksncr.cz/

 

Výbor klubu:

Kopecký Leoš
Pavelka Zdenko
člen Otevřeného klubu SN ČR
Pfauser Lukáš