2. 6. 2017

Česko-německá novinářská cena vstupuje do druhého ročníku

„Zodpovědná žurnalistika, která se nespokojuje s jednoduchými odpověďmi, nýbrž jde k podstatě věci, objasňuje souvislosti, kriticky zkoumá děje kolem nás a zasazuje je do kontextu, je v době narůstající manipulace s fakty a názory nezbytná,“ uvádí Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. „Zkušenost s prvním ročníkem ukázala, že na obou stranách hranice naštěstí existuje značný počet novinářek a novinářů, kterým stojí zato zabývat se intenzivně a dlouhodobě tématy sousední země, tříbit si názor přímo na místě, hovořit s jednotlivými lidmi a zasazovat jejich příběhy do širších souvislostí,“ uvedl dále Jelínek a dodal: „A rovněž, že se toto úsilí může nakonec vyplatit.“

Cena bude udělena vždy nejlepšímu českému a nejlepšímu německému příspěvku v kategoriích text, audio a multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn český nebo německý příspěvek zabývající se zvláště přínosným způsobem a ve vztahu k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Pro druhý ročník si pořadatelé opět přejí příspěvky s širokým spektrem témat z obou zemí a obzvláště pak účast německých novinářů z tištěných médií, ale také i nadále odvahu k novým formátům. Jak ukázaly zkušenosti z prvního ročníku, byly oceněny nejenom klasické novinářské příspěvky, ale také formy literární reportáže či features.

Výše finanční odměny v každé z kategorií činí 2000 eur. Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, redakce či třetí osoby.

Vypsání soutěže a další informace jsou dostupné na internetových stánkách:
https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz

Ohlédnutí za prvním ročníkem je dostupné na stránkách:
https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/uvod/aktuality/ohlednuti-za-1-rocnikem-cesko-nemecke-novinarske-ceny

Porota Česko-německé novinářské ceny 2017:

Kategorie text:
Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (Europäische Akademie Berlin)
Karel Hvížďala (novinář a esejista, Český rozhlas aj.)

Kategorie audio:
Libuše Černá (Radio Bremen)
František Černý (novinář a bývalý diplomat)
Bogna Koreng (studio MDR Budyšín)
Lída Rakušanová (novinářka a spisovatelka, Deníky aj.)
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)

Kategorie multimédia:
Vojtěch Berger (Český rozhlas)
Michael Hiller (novinář, ředitel saského zemského svazu Německého svazu novinářů (DJV))
Bára Procházková (Portál ČT24)
Frank Überall (WDR, předseda Německého svazu novinářů (DJV))
Blanka Závitkovská (Česká televize)

Kontakt:
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 273 167 361
GSM: +420 737 505 790
www.zukunftsfonds.cz