19. 10. 2017

Čtěte třetí letošní číslo Mediažurnálu! Tematicky se věnuje volbám

Stálý spolupracovník redakce Milan Šmíd se vanalýze zabýval předvolebním vysíláním ve veřejnoprávní televizi. Učinil historický exkurs, ve kterém popsal vývoj přístupu České televize nejen kpředvolebním debatám. Autor na závěr zmínil roli sociálních sítí.

Na článek navázalo téma předvolebních průzkumů a také rozhovor smoderátorem Václavem Moravcem, který rozebral také další okruhy (vztah kpolitikům, bulvarizaci mediálních obsahů nebo další směřování pořadu Otázky Václava Moravce).

Mediažurnál také přinesl téma zoblasti sportu. Zkušený novinář a šéfkomentátor sportovní redakce ČT Robert Záruba se věnoval vztahu subjektu a objektu ve sportovní žurnalistice. Pravidelné rubriky měly vMediažurnálu také své místo. Třeba Lucie Jílková zÚstavu pro jazyk český AV ČR se věnovala exonymům, tedy domácím podobám cizích zeměpisných jmen.

Celé číslo Mediažurnálu si můžete stáhnout pod TÍMTO odkazem.