Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru – vysočinští novináři vydali příručku pro seniory.

Autorský tandem Petr Klukan a Jaroslav Paclík stojí za novou příručkou, jejímž prostřednictvím chce pomoci seniorům ktomu, aby se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i další číhající nebezpečí. Publikaci vydal Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci se spolkem Nebojte se policie, statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina.

Tištěná čtyřicetistránková příručka vznikla zejména z podnětu jihlavských seniorů, kteří sice internetovou techniku ovládají, ale zároveň se cítí být ohroženi, tudíž chtějí vědět, jak se útokům vinternetovém prostředí bránit. Jejich požadavky vzešly zaktivit spolku Nebojte se policie a jeho hojně navštěvované Policejní akademie pro seniory.

Syndikát novinářů Vysočina participuje na vzdělávání seniorů od podzimu 2018. Spolupodílel se na přednáškách, které se zJihlavy rozšíří i do dalších měst. A právě hlavně pro účastníky besed vznikla tištěná příručka nazvaná Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru.

Autoři publikace poskytli seniorům cenné rady i návod na to, jak a kde hledat důvěryhodné informace, jaká média sledovat, ale také na koho se obrátit vpřípadě podezřelých zpráv vmailu či na sociálních sítích.

Foto zbesedy vJihlavě, zdroj SN ČR Vysočina