16. 4. 2019

Jarní REPORT 2019

Začíná XXVIII. ročník soutěžní přehlídky rozhlasového zpravodajství publicistiky a dokumentu REPORT 2019. Tradičním pořadatelem je Český rozhlas ve spolupráci s Radioservisem, a. s., Ministerstvem kultury ČR a Nadací Český literární fond. Soutěž je vypisována ve dvou kategoriích.

I. kategorie REPORTu 2019 (Jarní REPORT) – zpravodajsko-publicistické pořady v rozsahu do 10 minut. Statut této kategorie soutěžní přehlídky a přihlášku naleznete zde.

II. kategorie – publicistické pořady (reportáž, pásmo, publicistické dokumenty, rozhovory apod.) v rozsahu do 60 minut. Soutěžní pravidla a přihlášku naleznete zde.

Termín pro odevzdání přihlášek je 5. května 2019. Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě (formát WORD) na adresu marcela.benesova@rozhlas.cz (telefon 221 553 319). Přihlášky se registrují v pořadí, ve kterém budou doručeny. Pořadatelé si vyhrazují právo zastavit přijímání příspěvků po vyčerpání kapacity přehlídky.

Vzhledem ke špatným zkušenostem z let minulých budou přijaty pouze ty přihlášky, ke kterým bude zároveň dodán buď nosič se zvukem ve formátu wav (44,100 KHz 16 bit) nebo číslo, pod kterým je pořad uložen (Dalet, DigiFonotéka).

Soutěžní přehlídky se konají v Českém rozhlase, Římská 13, zasedací místnost D 010 ve dnech 15. a 16. května 2019 (ve středu I. kategorie, ve čtvrtek II. kategorie) vždy od 9:30 do 16:30 hodin.

Vítáni jsou rovněž zájemci o účast při poslechu, diskusích a hodnocení – přihlásit se lze mailem na marcela.benesova@rozhlas.cz.

Program přehlídky naleznete do 10. května na webových stránkách Sdružení pro rozhlasovou tvorbu https://www.rozhlas.cz/srt.