30. 1. 2018

Karel Slezák vyloučen ze Syndikátu novinářů České republiky

Řídicí výbor Syndikátu novinářů České republiky (SNČR) v úterý 30. ledna 2018 rozhodl vyloučit člena Ing. Karla Slezáka, členské číslo 2017, podle článku 6 odst. II. písmene a,b) stanov SNČR.

Svým jednáním v sobotu 27. ledna 2018 ve volebním štábu Miloše Zemana po volbě prezidenta republiky poškodil prestiž a zájmy Syndikátu novinářů ČR. Tímto rozhodnutím zaniká členství Ing. Karla Slezáka v SNČR.

Ing. Karel Slezák při své pondělní návštěvě v kanceláři SNČR předal své vysvětlení a omluvu k celé záležitosti a sdělil, že rozhodnutí Řídicího výboru přijme.

Adam Černý
předseda SNČR