24. 9. 2015

Klub novinářů Pražského jara představil rozsáhlý sborník

Mozaika zpráv, komentářů a glos, interview, fejetonů i sloupků, které vytváří obraz doby mezi 17. listopadem ’68 a ’89, je doplněna anketními otázkami k 25. výročí Listopadu 1989.

Řada veřejně činných osobností, odpověděla na otázky – Čeho si na dění roku 1968 u nás nejvíc ceníte a proč?, Vidíte nějakou souvislost mezi událostmi let 68–69 a tím, co se událo v roce 1989?, Co je podle vás největším polistopadovým úspěchem a co považujete za největší neúspěch?

Mezi dotázanými nechyběla ani Eva Střížovská a odpověděla s invencí sobě vlastní. Proto ji editorka Jarmila Lakosilová zařadila do samostatné kapitoly Srpen, normalizace a Listopad v mém životě. Některé z odpovědí najdete na webu Akademického bulletinu.

Podívejte se na fotografie z akce: