29. 4. 2019

Místopředseda Rady Českého rozhlasu se distancuje od kontroverzních výroků, které zazněly během zasedání.

V rámci veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu se ve středu 24. 4. 2019 vyjadřoval radní a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák zcela nepřijatelným způsobem na adresu novinářů. Hrubé výroky obsahující dokonce i výhrůžku fyzickým násilím nelze ponechat bez povšimnutí, tím méně od člověka zvoleného do veřejné funkce.

Komise pro etiku Syndikátu novinářů pokládá vulgární výroky radního Vítězslava Jandáka na zasedání Rady ČRo za neslučitelné se standardy organizace dohlížející na médium veřejné služby. Rada ČRo by měla toto chování svého člena odsoudit a od jeho výroků se rozhodně distancovat.

OdJandákových kontroverzních výroků se též veřejně distancuje otevřeným dopisem místopředseda Rady Českého rozhlasu Jiří Vejvoda:

Vážený pane předsedo,

oslovuji Vás jako člen Syndikátu novinářů České republiky i jako místopředseda Rady Českého rozhlasu.

Dne 24. 4. 2019 se součástí veřejného zasedání Rady Českého rozhlasu stal proslov radního Vítězslava Jandáka, který mě – přiznávám – šokoval natolik, že jsem na něj nebyl schopen okamžitě reagovat. Činím tak proto alespoň nyní.

Necítím potřebu vměšovat se do názorového světa pana kolegy. Má právo vyjadřovat se k čemukoli včetně článků v tisku či invektiv na svoji adresu.

Zároveň však na veřejném zasedání kontrolního orgánu, voleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, má zákonem určenou povinnost neporušovat závažným způsobem důstojnost své funkce, viz paragraf 6., bod 2., písmeno b) Zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu.

Výrazy, které použil, i hrozba fyzickým násilím jsou pro mě zcela nepřijatelné a zásadně se od nich distancuji.

PhDr. Jiří Vejvoda