Nové výzvy na podporu přeshraniční investigativní novinařiny

Fond Investigative Journalism for European UnionIJ4EU – otevřel dvě nové grantové výzvy pro přeshraniční projekty novinářů z členských nebo kandidátských zemí EU.

Vpodpůrném grantu pro investigativce IJ4EU’s Investigation Support se soutěží o granty ve výši od 5.000 do 50.000 eur, a to na investigativní projekty nové, již započaté, nebo na rozjezd další fáze již běžícího projektu. Uzávěrka přihlášek je 14. června, otevření druhé výzvy se otevře pravděpodobně vsrpnu.

Souběžný publikační grant IJ4EU’s Publication Support ve výši do 6.250 eur je určený na podporu publikace probíhajícího příhraničního projektu, který postřebuje finančně podpořit dokončení článků nebo jejich publikaci. Žádosti se posuzují průběžně, a to od 5. května do 18. září. Úspěšní žadatelé budou informováni během čtyř týdnů.

Podmínky účasti jsou vobou schématech stejné. Žadatelé musí pracovat vtýmech složených zinvestigativních novinářů minimálně ze dvou zemí EU (případně jedné členské a druhé kandidátské) a musejí se věnovat tématu důležitému na obou stranách hranic.

Týmy mohou tvořit volní novináři, zaměstnanci, ale i mediální organizace, relevantní jsou všechny druhy médií. Publikační výstup musí být minimálně ve dvou zemích.

Příjemci grantů mohou finance použít na pokrytí veškerých nákladů spojených s konkrétními projekty, a to včetně platů, nákladů na výzkum, cestovné, překlady a administrativní poplatky.

Granty Investigation Support scheme uděluje nezávislá porota včele sšéfredaktorem Süddeutsche Zeitung Wolfgangem Krachem.

Projekty Publication Support scheme průběžně vyhodnocují odborníci zEvropského novinářského centra EJC.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách IJ4EU vtomto odkazu.