10. 2. 2017

Nově založený „Středoevropský výbor Svobodu médiím“ přijal „Pražskou deklaraci“

Nedobrá situace panuje vtomto ohledu zejména vMaďarsku a vPolsku. Maďarští účastníci Márton Gergely (bývalý zástupce šéfredaktora listu Népszabadság) a Gyorgy Kerényi (bývalý vedoucí vydání Radia Kossuth) popisovali radikální kroky premiéra Orbána, včetně faktického zrušení listu Nepszabadság. K udržení plurality mediálního prostředí by měl být podle nich mohl přispět nezávislý regulační orgán, ve kterém by působily respektované osobnosti.

Polsko zastupovali Wojciech Maziarski (novinář, Gazeta Wyborcza) a Seweryn Blumsztajn (předseda Sdružení novinářů, Gazeta Wyborcza). Upozornili, že ještě před časem se maďarský případ zdál být vPolsku zcela nemožný. Nyní ale vláda postupuje velmi podobně. Má fakticky vrukách veřejnoprávní média, jež realizují kampaně na její podporu, nepomáhají ani masové demonstrace znepokojené veřejnosti. Podobně jako vMaďarsku se i polské vedení snaží zlikkvidovat nepohodlná soukromá média zákazem reklamy, pocházející ze státních firem.

Slovenská situace je vmnohém podobná Česku. Štefan Hríb (šéfredaktor Týždňa) a Matúš Kostolný (šéfredaktor Denníku N) poukázali na změnu vlastnických poměrů, díky kterým se ztrácí pluralita. Problém vidí i vtom, že středoevropští politici se vzájemně inspirují vtom, jak dominantně ovládnout veřejný prostor

Naopak určitou inspirací ve snahách posílit nezávislost médií by mohla být česká snaha prosadit novelu zákona o rozhlase a televizi. Ta by měla změnit způsob vytváření rad a korigovat nebezpečnou možnost jejich kompletního odvolání. Hana Marvanová (advokátka, bývalá politička) a Adam Černý (předseda Syndikátu novinářů) zdůraznili důležitost médií veřejné služby ve změněných vlastnických poměrech, stejně jako fakt, že při formulování zákonů ve středoevropských zemích se nemyslelo na pojistky vhorších časech.

Ke zlepšení situace ve střední Evropě by měla vést větší informovanost o situaci vjednotlivých zemích. Středoevropský výbor Svobodu médiím proto bude vzájemně koordinovat své kroky k posílení nezávislosti mediálního prostředí. Zváží též možnost vytvoření vícejazyčného portálu, který by poskytoval informace odborné i široké veřejnosti.