Novináři pokrývající protesty a demonstrace potřebují být chráněni. Společné prohlášení několika evropských profesních organizací.

Organizace Media Freedom Rapid Response (MFRR) vydala vsouvislosti se zcela čerstvými útoky na novináře a pracovníky médií, kteří informovali o demonstracích vNěmecku a ve Francii, obsáhlé prohlášení, jež podepsala mj. Evropská federace novinářů EFJ, Evropské centrum pro svobodu tisku a médií ECPMF a další.

V dokumentu vyzývá evropské instituce a vlády, aby během demonstrací a protestů zaručily pracovníkům médií bezpečí a ochranu. Součástí textu jsou rovněž doporučení jak pro vlády a jejich represivní složky, tak pro novináře a pracovníky médií, ale i pro organizátory demonstrací.

Celý text je kdispozici vtomto odkazu.