Novinařina v době krizí – aktuální žebříček svobody tisku

Žurnalistika se dlouhodobě ocitá vsoukolí různých krizí, knimž aktuálně přibyla ještě pandemie nemoci covid-19. Organizace Reportéři bez hranic (RSF) upozorňuje, že o budoucnosti žurnalistiky a jejího svobodného fungování rozhodne příští desetiletí. Na žebříčku novinářské svobody pro tento rok – The 2020 World Press Freedom Index, který RSF pravidelně sestavuje zcelkem 180 zemí, zůstává Česká republika na 40. příčce, o sedm pozic za sousedním Slovenskem, jež si naopak polepšilo.

Současná epidemiologická situace ještě více komplikuje možnosti novinářů vykonávat jejich práci svobodně, nezávisle a poskytovat a hodnověrné informace. Příkladem může být zákaz zveřejňovat informace o novém koronaviru vČíně a Iráku, ovšem vtéto souvislosti lze poukázat i na Maďarsko.

Reportéři bez hranic jmenují pět hlavních kritických oblastí. Vprvé řadě je to krize geopolitická, kterou zapříčiňují autoritářské režimy. Čelíme však rovněž krizi technologické, a to kvůli nedostatku záruk na dodržení principů demokracie vglobalizovaném elektronickém prostoru. Dále je to krize demokracie sneustále se stupňujícími útoky na novináře a taky všeobecná krize důvěry v média. Vdobě zásadních změn mediálního prostoru zbývá jen doplnit obecně známou krizi ekonomickou v oblasti médií.

Na špici pomyslné stupnice svobody tisku se tradičně drží severské země Norsko následované Finskem, Dánskem a Švédskem.

Podrobnou zprávu včetně kompletního žebříčku najdete na webových stránkách Reportérů bez hranic vtomto odkazu, zkrácená informace vyšla česky např. v ČTK pod titulkem Toto desetiletí bude rozhodující pro budoucnost žurnalistiky.