Novinářská cena má poprvé kategorii pro žurnalistiku zaměřenou na řešení.

V rámci Novinářské ceny je letos poprvé vypsána zvláštní kategorie pro žurnalistiku zaměřenou na řešení. Nominujte tedy příspěvky přímo, ale pozor, máte čas už jen do soboty 1. února.

Cílem žurnalistiky zaměřené na řešení je kvalitně reagovat na společenské problémy a pokračovat ve vyprávění příběhu tam, kde běžná žurnalistika obvykle končí. Tento druh žurnalistiky analyzuje existující odpovědi na sledovaný společenský problém. Nemůže sice hledat dokonalé řešení, ale vširším rámci zkoumá, jak se lidé s nesnázemi vypořádávají, co funguje a proč, aby posléze představila replikovatelné modely pro inspiraci a poučení těm, kteří čelí obdobnému problému.

Kvalitní reportáž zaměřená na řešení musí splňovat následující kritéria:

Soutěž Novinářská cena pořádá Nadace OSF ve spolupráci s partnery. Více naleznete zde.