29. 8. 2018

Novinářům se otevírá možnost získat prestižní cenu dotovanou 5000 eur

Zajímavá příležitost ucházet se o prestižní cenu se otevírá českým novinářům. Mohou získat cenu „Johnnyho“ Kleina za česko-německé porozumění, která má dotaci pro první místo ve výši 5000 eur. Organizátoři hledají novinářské, publicistické nebo populárně-naučné příspěvky ve všech médiích, které prohlubují vzájemné poznání mezi Čechy a Němci. Přečtěte si více informací ve článku.

Poprvé se cena předala vroce 2016 při příležitosti 85. výročí narození a 20. výročí úmrtí bývalého spolkového ministra a viceprezidenta Německého spolkového sněmu Hanse „Johnnyho“ Kleina. Předání iniciovaly nadace Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Sudetoněmecká nadace (Sudetendeutsche Stiftung) a Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (VDA) v kooperaci se Shromážděním německých spolků v České republice, z.s., německým Ústavem pro zahraniční vztahy (ifa) a městem Šumperk.

Organizátoři nyní opět hledají novinářské, publicistické nebo populárně-naučné příspěvky ve všech médiích, které prohlubují vzájemné poznání mezi Čechy a Němci, podporují vzájemné porozumění v Evropě a přitom oceňují přemosťující funkci německé menšiny v České republice.

Soutěž je určena pro německé, rakouské a české novináře, publicisty, vědce a uznávané aktéry občanské společnosti.

Uděleny budou první a druhá cena (dotované 5000 € respektive 2500 €) a cena pro mladé novináře (1500 €). Věková hranice pro cenu pro mladé novináře je stanovena na 35 let. Oceněny budou obsahově a formálně kvalitní příspěvky, které budou vybrány porotou. Cena bude předána v rámci slavnostního aktu 24. listopadu 2018 v Šumperku, rodišti Hanse „Johnnyho“ Kleina.

Podmínky účasti:

Každý účastník může do soutěže přihlásit příspěvky, které byly poprvé zveřejněny v období od 1. 7. 2016 do 1. 7. 2018. Příspěvky mohou být podány v německém nebo českém jazyce. Přípustné je spoluautorství nejvýše tří autorů na jednom příspěvku.

Přihláška do soutěže:

Do soutěže se můžete přihlásit pod tímto odkazem.

Uzávěrka soutěže: 1. září 2018

Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky do soutěže nebudou akceptovány. Uvedení nepravdivých údajů bude mít za následek vyloučení ze soutěže, případně povede k vrácení případně udělené ceny. Nárok na ocenění není právně vymahatelný.

Autorská práva zaslaných příspěvků zůstavají účastníkům. Organizátoři jsou ale oprávněni ke zveřejnění příspěvku v tištěných a online publikacích v souvislosti s udílením ceny.