15. 11. 2018

Odborná monografie Osmašedesátý očima tří generací – příspěvek Syndikátu novinářů ČR a Klubu novinářů Pražského jara k 50. výročí této události

Na reformním dění onoho rušného, činorodého období plného nadějí, později nepřesně nazývaného Pražské jaro, se před půlstoletím aktivně podíleli ti naši kolegové, kteří se dnes sdružují v příznačně nazvaném Klubu novinářů Pražského jara. Protože jim dlouhodobě vadilo, že se v médiích stále připomínají pouze události krátce před a po neblahém 21. srpnu bez kontextu s někdejším občanským (nikoliv jen stranickým) usilováním o demokratizaci společnosti, rozhodli se tuto mezeru zaplnit.

Výsledkem jejich dvouletého úsilí je historicko-vědní publikaceOsmašedesátý očima tří generací, vníž čtenáři naleznou některé z tehdejších myšlenek, názorů, dobové atmosféry a různorodého dění. Kpestrosti této nové kolektivní monografie přispívá výběr autorů, kdy pamětníky zaznamenávaných událostí doplňuje vhled mladých badatelů. To vše by však nebylo možné bez precizní a bezesporu vědecky pojaté práce hlavní editorky Jarmily Lakosilové. Publikaci, která je primárně určena pro potřeby Syndikátu novinářů ČR, kde je též kdispozici, doplňují ukázky dobových fotografií a karikatur, nechybí ani rejstřík.

Způsob, jakým se měla publikace zrodit, konzultovala Jarmila Lakosilová vsamém počátku s profesorem Robertem Kvačkem, zkušeným popularizátorem historických témat. Odpověděl takto:Rok 68 potřebuje připomínat, je zapomínán přirozeně, jak slábne paměť a odcházejí aktéři, a také uměle, aby „nepřekážel“. Je rovněž terčem jednostranností, které se ho snaží dehonestovat.

Na vzniku uvedené monografie se mimo autorů jednotlivých kapitol podílela ediční rada v čele s Adamem Černým. Ten ve svépředmluvě mj. zdůrazňuje:Návraty k osmašedesátému, k nimž chce přispět tato kolektivní monografie, nemohou pominout důležité rysy, které i po půlstoletí přesahují dobový kontext. Jedním z nich je sice potlačovaná, ale nepotlačitelná touha společnosti po svobodě i ochota rozpoznat a napravovat vlastní chyby a omyly, což v případě Pražského jara znamená rozlišit, čím vyniklo, ale též připustit a popsat jeho limity.

Ačkoli v jedné knize nelze obsáhnout celou širokou problematiku Pražského jara, autorský tým věří, že příspěvky, ať již odborné, jejichž autory jsou nejčastěji historici, nebo publicistické, obohatí poznání čtenářů a pomohou jim při hledání nových souvislostí.

Publikace ke stažení zde.