29. 1. 2019

Odešel vynikající novinář Karel Lánský

V pátek 25. ledna ve večerních hodinách nečekaně zemřel Karel Lánský, bývalý pracovník Československé rozhlasu, který po okupaci naší země v srpnu 1968 pomáhal spolu sdalšími kolegy udržet rozhlasové vysílání. Zrozhlasu musel vdobě normalizace odejít, vrátit se mohl až po pádu totality. Od roku 1990 byl po dva roky ředitelem zahraničního vysílání.

Za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky mu prezident loni propůjčil Řád bílého lva I. třídy.

Karel Lánský (vpravo) a Jindřichem Beránkem při besedě na FSV UK, moderuje Jakub Končelík z Katedry mediálních studií. (Foto HaM)

Ztráta, která nás postihla 25. dne měsíce ledna – Jindřich Beránek o Karlu Lánském

Když odeznělo na podzim před 30 lety nadšení, s kterým snad nejvíc popisovali lidé zdi grafickým aforismem 68 × 89, vynasnažili se ti, kdo si nakonec uzurpovali moc v tomto státě co nejvíc z jeho první půle zlikvidovat. Také se postarali, aby se ze dnů Pražského jara, které znamenaly vrchol reformních let šedesátých, připomínal jen 21. srpen ´68, neboť znamenal jeho konec.

Teprve loni – podobně jako před čtyřmi roky – dostal nejvyšší státní vyznamenání jeden z novinářů Pražského jara, kdo usilovali, aby naděje, kterou znamenal socialismus s lidskou tváří, žila co nejdéle. Karel Lánský tím, že zamknul nedávno odvolaného ústředního ředitele Čs. rozhlasu v jeho bývalé kanceláři, dal dnům, které následovaly po noci na 21. srpen 1968 aspoň ještě pár dní existence. A nám, kdo jsme vzdor úsilí okupantů zamezit vysílání rozhlasu a televize a vydávání čerstvých novin, umožnil ještě prožít pár nejlepších dní svého života, neboť to byly dny vrchovatě plné svobody slova. To vše Karel způsobil, neboť záleželo jen na něm, zda bude prosazena vůle zrádců z tzv. dělnicko-rolnické vlády, kterou vytvořili věční kolaboranti ve službách VKSb, KSSS, takže si ani jedny montérky nestihli roztrhat. Karel se zasloužil o to, že rozhlas zvrátil aspoň ještě na čas skutečnost, kterou usilovali zpřetrhat tvůrci carsko-bolševické velmoci na východní půli Evropy a celé severní Asii. Jen dvakrát za 29 let se dostalo někomu z našich kolegů díky za ty naděje, které vyvrcholily právě před půlstoletím. Karel Lánský byl 28. 10. 2018 na Pražském hradě vyznamenán Řádem bílého lva.

Shodou okolností, poprvé to bylo před čtyřmi roky, kdy byl vyznamenán v den narozenin naší republiky Jan Petránek, který dvanáct dní po letošním 28. říjnu skonal. Karel, sekterým se vtěch posledních dobách, kdy se oba ještě v Čs. rozhlasu snažili být ve službě životu sdůstojnou lidskou tváří, jej přečkal jen o 76 dní. A tato jejich služba byla také oceněna – byť téměř na poslední chvíle jejich životů.

Jindřich Beránek

Zavzpomínat na našeho kolegu Karla Lánského můžete také například prostřednictvím rozhlasového dokumentu v tomto odkazu.

HaM