24. 9. 2018

Přidejte se k vysočinským novinářům a čtěte Švejka

Členové Syndikátu novinářů Vysočina se zapojují do projektu Spolku přátel Josefa Švejka z Kralup a načítají audiozáznam slavného díla Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. K účasti na unikátní akci zvou tímto i média v kraji – zejména jejich čtenáře, posluchače a diváky.

Stačí napsat do Kralup a mít po ruce chytrý mobil nebo diktafon. Každý si teď může načíst svou stránku zknihy Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi.

Například tak učinil místopředseda Syndikátu novinářů Vysočina Jan Kliment. Je mu 82 let, dlouhá léta pracoval vČeskoslovenském rozhlasu a nyní spolupracuje s Týdeníkem Cesta Vysočinou. Proč se právě on kčetbě Švejka připojil?

„Přišlo mi zajímavé, zúčastnit se jako „havlíčkobroďák“ ambiciózního kralupského projektu pro bezmála 900 interpretů. Už proto, že někdejší Německý Brod (od 5. května 1945 Havlíčkův) byl vsrpnu 1922 štací pražského souboru Adrie sinscenací Švejkových osudů. Hráli ji dvakrát a přehlédnout nelze, že hlavní roli Švejka ztvárnil místní rodák – herec Karel Noll (*1880 – †1928),“ připomněl Jan Kliment muže známého nejen zprvních filmových rolí vojáka Švejka.

Doplnil, že do Německého Brodu tehdy na tu inscenaci přijel zosmnáct kilometrů vzdálené Lipnice i Hašek se ženou Šurou a dobový tisk zaznamenal, že se vnovém modrém obleku chodil o přestávkách klanět obecenstvu. „Po představení uspořádal vhotelu U Černého orla pohoštění pro herce a své přátele. Mistra Panušku, Zdeňka Matěje Kuděje, ale i nadlesního Böhma, hostinského Invalda a další hosty zLipnice,“ zmínil ještě Jan Kliment.

Mnohé pasáže zpaměti

Do projektu Čteme Švejka se přihlásila i další někdejší „rozhlasačka“ – devadesátiletá seniorka Irena Holoubková. Ta se mimochodem vsrpnu 1968 se svým manželem Lubošem ze žďárského studia tehdejšího Rozhlasu po drátě aktivně podílela na vysílání o okupaci Československa. Netrvalo dlouho a oba byli normalizačním režimem „odměněni“ ztrátou oblíbené práce.

Paní Irena před četbou své pasáže Švejka neopomenula zmínit, že její otec byl pravidelný návštěvník bývalých Festivalů humoru a satiry vLipnici nad Sázavou. Dovedl mnohé pasáže Haškova Švejka citovat zpaměti.

Svůj part již načetl také předseda Syndikátu novinářů Vysočina Jaroslav Paclík. „Tím, že pracuju vtištěném periodiku, tak načítání stránky spatřičně usazenou rétorikou bylo složitější, ale zvládl jsem to a těším se, až kralupský Spolek přátel Josefa Švejka unikátní audioknihu Švejka vydá,“ uvedl Paclík.

Vysočinský syndikát novinářů o projektu informuje média vregionu. „Budeme rádi, když se jejich čtenáři, posluchači a diváci do čtení Švejka také zapojí,“ dodal Jaroslav Paclík.

Připomeňme, že zvukový záznam lze v dostatečné kvalitě pořídit i na chytrý telefon u sebe doma. Bližší informace a konkrétní stránku Švejka si lze u organizátorů vyžádat na e-mailu lekkralupy@seznam.cz .

Kontakty na Syndikát novinářů Vysočina:

Jaroslav Paclík, předseda SN Vysočina – 606644809
Jan Kliment, místopředseda SN Vysočina – 604364242
webové stránky: https://syndikat-vysocina.blogspot.com

Web sinformacemi o projektu Čteme Švejka:

https://www.mestokralupy.cz/svejk/cteme-svejka/