27. 11. 2015

Přihlaste se do soutěže Evropská novinářská cena 2015

Organizátoři Evropské novinářské ceny, kterou jsou oceňováni novináři za mimořádné články, započala proces přihlašování. Organizátoři ceny ctí základní tezi, že kvalitní žurnalistika je nezbytnou podmínkou pro fungování demokracie. Přihlašování je možné do 18. listopadu.

Ocenění se uděluje už od roku 2012 s cílem vyzdvihnout kvalitní novinářské projekty. Existují čtyři kategorie: (1) Psaná reportáž; (2) Komentář; (3) Investigativní reportáž a (4) Cena za inovativní projekt.

Samotný proces přihlašování začal už na začátku listopadu. Potrvá až do 18. prosince. Organizátoři Evropské novinářské ceny uvítají, pokud se zpráva rozšíří po novinářské obci, proto vás touto cestou prosíme o spolupráci.

Podmínkou účasti je, aby novináři nebo novinářky žili a pracovali na území Evropy. Další podmínku představuje pracovní poměr v mediálním domu v Evropě a zaslání příslušného textu.

Více informací naleznete zde.