11. 3. 2016

Přihlaste se na zajímavý seminář EJF o kybernetické bezpečnosti

Evropská novinářská federace (EFJ) pořádá ve spolupráci s Evropským odborovým institutem (EFTU) zajímavé dvoudenní školení pro novináře o kyberbezpečnosti. Seminář se uskuteční ve dnech 25. až 27. května v Bruselu. Podobné semináře, konané v lednu letošního roku, měly úspěch, píše pořadatel.

V pořadí druhé školení se zaměřuje na pozadí informačních technologií, které novináři dennodenně používají. Hlavním rysem workshopu je rozpracovat téma, zda má novinář či novinářka dostatečné schopnosti zacházet s moderními komunikačními prostředky bezpečně. EJF prosím členské organizace, aby vyslaly na seminář své členy.

Akce bude mít dvě části. V první se zaměří na rizika spojená s ochranou dat, vše v souvislosti s právním rámcem, který je platný v Evropské unii. Dále se bude hovořit o problému elektronického monitorování činnosti ze strany představitelů moci. Novináři se dozví mimo jiné, jak se vyhnout internetové cenzuře a bezpečně pohybovat v kybernetickém prostředí. Druhá část školení se bude věnovat technickým aspektům komunikace.

Účastníci dostanou informace, jak zabezpečit svou internetovou komunikaci, kterou realizují prostřednictvím různých platforem, ať už přes počítač nebo mobilní telefon. Seminář povedou odborníci na kyberbezpečnost Duncan Campbell and Alain Jennotte. Celkem se bude moci účastnit 20 lidí. Vyjádřit zájem je třeba v angličtině prostřednictvím emailu, ten je třeba zaslat co nejdříve (nejpozději do 1. dubna) na adresu Yuklan.wong@ifj.org. Náklady na ubytování a stravu hradí pořadatel. Více si můžete dohledat na stránkách EJF.