10. 1. 2018

SN ČR ostře odsuzuje kroky mluvčího Ovčáčka

Syndikát novinářů České republiky ostře odsuzuje mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který chce Hospodářským novinám a Aktuálně.cz odpovídat pouze na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Syndikát to považuje za naprosto nepřijatelné omezení svobody získávat a šířit informace. Takové omezení je o to závažnější, že zmiňovaný zákon v § 2 odst. 4 uvádí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, což vylučuje odpovědi na většinu dotazů směřovaných na tiskového mluvčího prezidenta. Vzhledem k setrvalé nevraživosti mluvčího prezidenta vůči novinářům, které vnímá jako kritické ke hlavě státu a jeho pomocnému aparátu, vyzývá SNČR kolegy, aby všemi možnými způsoby podpořili svobodu získávat a šířit informace, například tím, že dotazy kladené Hospodářskými novinami a Aktualně.cz budou vytrvale pokládat místo nich s výslovným uvedením, že to dělají v zájmu sounáležitosti celé novinářské obce.