2. 2. 2018

SNČR ke kauze Agrofert v Českém rozhlasu

Syndikát novinářů České republiky (SNČR) velice pozorně sleduje, jak je vČeském rozhlasu projednávána stížnost na reportáže o využívání pozemků snejasným vlastníkem jednou znejvětších českých zemědělských firem Agrofert. Závažnost je dána především sohledem na obvinění, že tyto reportáže byly připraveny a zveřejněny vrozporu spožadavkem nestrannosti a vyváženosti zpravodajství, a rovněž proto, že narůstalo riziko hlubokého sporu uvnitř důležitého média veřejné služby.

SNČR suspokojením zaznamenal, že se na pondělním setkání rozhlasových zaměstnanců a spolupracovníků svedením instituce podařilo posunout od možné eskalace sporu kjeho řešení společným prohlášením generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala a ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Jana Pokorného, ve kterém garantují, že bude naplněný zásadní bod uvedený včlánku 1.2 Kodexu Českého rozhlasu:„Český rozhlas neumožní nikomu mimo jeho platnou organizační strukturu rozhodovat o zařazení nebo nezařazení určité informace nebo materiálu do programu.“ SNČR ocenil přístup generálního ředitele Českého rozhlasu, který dokázal korigovat některá svá přechozí vyjádření ke zmiňovanýmreportážím. Vzájmu vyřešení sporu by bylo prospěšné, aby všichni zúčastnění postupovali svědomím svých zákonných závazků vůči Českému rozhlasu.

Syndikát novinářů konstatuje, že celý spor ještě není u konce, protože není zřejmé, jak se kněmu postaví Rada Českého rozhlasu jako kontrolní orgán média veřejné služby, a sohledem na to, že není jisto, zda do celé záležitosti nezasáhnou politické tlaky.

Jménem Syndikátu novinářů proto nabízím, že vpřípadě potřeby jsem ochoten a připraven pomoci zprostředkovat smírné řešení takovýchto sporů vzájmu uchování nestrannosti a nezávislosti médií veřejné služby.

Adam Černý,předseda SNČR

7. února 2018