24. 1. 2019

STANOVISKO Syndikátu novinářů ČR k výrokům paní Kláry Samkové

PaníKláraSamkovávesvémveřejnémvystoupeníkritizovalanejen

jednukonkrétníreportážJankaKroupy,alezároveňnapadla

novinářejakocelek,cožjenepřijatelné.Cosetýčereportážesamotné,jetřebasepodívatnaniina

výsledeknásledujícíhosoudníhořízenítýkajícího se daného

případuasamozřejmětakévyslechnoutargumentyprotistrany,tedy

JankaKroupyaČeskéhorozhlasujakoinstituceodpovědnéza

odvysílání.Tojeobvyklýpostup,kterýuplatňujeKomiseproetiku SN ČR

vpodobnýchpřípadech.Závěr:Syndikátnovinářů ČR odmítápaušálníodsudkynovinářů,stejně

jakobybylotřebaodmítnoutpaušálníodsudeknapříklad

advokátůjakocelku.AdamČerný

předsedaSyndikátunovinářů ČR