29. 10. 2019

Syndikát novinářů ČR ke změně majitele společnosti CME

PPF přebírá odpovědnost za veřejnou debatu a za politiku vČesku.

Nákupem společnosti CME a jejího produktu TV Nova se společnost PPF stala klíčovým aktérem na českém mediálním trhu. S tím současně přebírá odpovědnost za podobu veřejné debaty a ať chce, či nechce i za podobu české politiky.PPF již deklarovala, že dodržuje zákony země, ve které podniká.

Po nákupu společnosti CME je nejvyšší čas, aby PPF deklarovala, že hodlá respektovat a hájit jak zákony, tak i hodnoty, na nichž se ustavila Česká republika, jako jsou svobodné a demokratické volby, právní stát a svobodná a nezávislá média. Záruka svobodných a nezávislých médií vyplývá ze zkušenosti, že v minulosti se TV Nova stala předmětem a nástrojem prosazování partikulárních hospodářských a politických zájmů. Požadavek záruky svobodného a nestranného fungování médií ovládaných PPF je o to naléhavější, že tato společnost má rozsáhlé ekonomické zájmy v zemích, kde je svoboda médií systematicky a dlouhodobě potlačována.