14. 2. 2019

V Česku byl založen národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI)

V České republice byla založena národní pobočka Mezinárodního tiskového institutu (International Press Institute – IPI), globální organizace sdružující především vedoucí pracovníky médií a přední novináře a komentátory.

Kcílům Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) a jeho Českého národního výboru patří obrana svobody slova, obrana novinářů při svobodném výkonu jejich práce a podpora nezávislých médií.

Zakladateli CZ IPI jsou novináři Veronika Sedláčková, Robert Břešťan, Robert Čásenský, Michal Klíma a kolektivním členem je Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

„Je důležité, aby u nás fungovala reprezentativní organizace, která má autoritu opírající se o významné domácí mediální osobnosti i o mezinárodní prestiž. Chceme bránit svobodu tisku a budeme se vyjadřovat k situacím, kdy je tato svoboda omezována nebo porušována,“vysvětluje předseda národního výboru Klíma.

Členy CZ IPI mohou být pouze osoby, které se nepodílejí, ani se v minulosti nepodílely na potlačování svobody slova, zkreslování informací, kumulací politické, mediální a ekonomické moci, nebo které brání svobodnému vyjadřování názorů.Mezinárodní tiskový institut (International Press Institute) je globální síť šéfredaktorů, novinářů a představitelů médií z více než stovky zemí, kteří sdílejí společnou oddanost kvalitní a nezávislé žurnalistice, aNárodních výborů jsou zhruba dvě desítky. IPI byl založen v roce 1950 a soustavně vystupoval na obranu perzekvovaných novinářů a po rozpadu sovětského bloku I/I pomáhal obnově svobodné a profesionální žurnalistiky v zemích střední a východní Evropy.

Syndikát novinářů České republiky, který je členem Evropské federace novinářů, vítá vznik Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu, protože jej pokládá za součást tolik potřebných širších snah podporovat svobodu slova, obranu novinářů při svobodném výkonu jejich práce a podpora nezávislých médií vČesku. Počítá se vzájemnou spoluprací tak, jako je tomu i vpřípadě Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který hraje významnou roli při financování dlouhodobých investigativních reportérských projektů.

Bližší informace oČeském národním výboru Mezinárodního tiskového institutuna webových stránkáchczipi.cz.