V Senátu se jednalo o nezávislosti veřejnoprávních médií

Nezávislosti veřejnoprávních médií a depolitizaci volby mediálních rad zejména v souvislosti s pochybnostmi kolem letošní volby nových členů se věnoval kulatý stůl, který uspořádala 13. srpna Stálá komise Senátu ČR pro sdělovací prostředky. K odborné debatě přizvala rovněž mediální experty Evropské centrum pro svobodu médií ECPMF a Mezinárodní tiskový institut IPI.

ECPMF představila Poziční dokument k tématu ochrany veřejnoprávních médií před politickým vlivem, se zaměřením právě na zajištění nezávislosti mediálních rad. Na jeho tvorbě se podílel nezávislý mediální vědec a radní Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) Heiko Hilker, který byl přítomen i debaty v Senátu.

Dále se kulatého stolu on-line zúčastnil předseda redakční rady ORF Dieter Bornemann, podle něhož sice nezávislost veřejnoprávních médií v Rakousku upravuje zákon, ale aktuálně lze za opravdu nezávislé označit jen pět lidí z 35členné rady ORF. Přesto se daří držet redakční nezávislost, a to zásluhou silné redakce a rovněž redakčního kodexu, který zakotvuje nezávislost novinářů jako jejich právo i povinnost a odpovědnost. Existuje však konflikt zájmů mezi politiky, kteří by rádi kontrolovali veřejnoprávní média, a nezávislými novináři, jejichž úkolem je kontrolovat politiky. Problém pak je, že grémia, jež chtějí kontrolovat politici, rozhodují také o kariérách novinářů.

Zástupkyně EBU Radka Betcheva, vedoucí členských vztahů pro střední a východní Evropu doporučila Česku aktualizovat zákon a profesionalizovat rady PSM.

Odpolitizování mediálních rad dlouhodobě prosazuje také Syndikát novinářů ČR, jehož předseda Adam Černý se kulatého stolu rovněž zúčastnil.

Senátor David Smoljak v závěru konstatoval, že ECPMF i EBU považují za důležité odstínit média od politické moci a odstranit článek 6 ze zákona o České televizi. Finanční, institucionální a redakční nezávislost médií veřejné služby je klíčová a úkolem médií je kontrolovat politiky, nikoli opačně.

Podrobný článek naleznete v tomto odkazu.

Foto: zdroj ECPMF