Valná hromada se ohlédla za třemi roky – a určila další směr

Syndikát novinářů má za sebou další valnou hromadu. Pozměnila složení řídicího výboru, kontrolní skupiny a poprvé v historii zvolila také rozhodčí komisi. Jejím tématem byla rovněž splatnost členských příspěvků, hospodaření či nakládání s majetkem našeho spolku. Jeho předsedou zůstává Adam Černý.

Valná hromada se sešla v pátek 14. června. Delegáti přijeli do Prahy ze všech končin republiky. Platí též, že část členů nevyužila možnosti vyslat své delegáty.
Předseda SN ČR Adam Černý shrnul uplynulý rok i celé tříleté volební období. Stejně tak zazněly i zprávy komise pro etiku nebo stanovisko kontrolní skupiny k hospodaření organizace.
Právě ekonomika z různých úhlů patřila k nejdiskutovanějším tématům. Nová kontrolní skupina dostala za úkol ještě v létě podrobně analyzovat hospodaření SN ČR za loňský rok. Podklady pro daňové přiznání (a tím pádem informace o hospodaření) totiž nedostaly konečnou podobu před jednáním valné hromady – a předběžné údaje naznačují, že všechny výnosy investic syndikátu z podílových fondů neodpovídají původním předpokladům.
Po valné hromadě nastane i další změna, která se týká majetku syndikátu. Ten má nyní podobu podílů v komplexu budov na Senovážném náměstí, které generují pravidelný zisk. Současně ale SN další peníze v souladu s rozhodnutím valné hromady investoval, a to především do konzervativních vkladů a podílových fondů.

Valná hromada řešila také další problémy spojené s fungováním SN ČR. Mimo jiné právě ve vazbě na hospodaření rozhodla, že termín řádného zaplacení členského příspěvku se z konce dubna přesouvá zpět na konec března konkrétního roku, protože čtvrt roku dlouhá lhůta by měla být dostačující k zaplacení členského příspěvku. I po tomto termínu bude až do září možné zaplatit zvýšený příspěvek, do té doby však člen nemůže aktivně vykonávat členská práva. Po září však členství zaniká.

Valná hromada zvolila v tajném hlasování členy řídicího výboru, členy kontrolní skupiny a poprvé také členy rozhodčí komise, která byla do stanov zanesena před pěti lety. Ta by přišla ke slovu v případě mimořádných sporů a v souladu se zákonem je mezistupněm před případným soudním jednáním. Jména členů najdete níže. Lze konstatovat, že většina řídicího výboru zůstává stejná. Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit schůzí řídicího výboru jako hosté, což znamená, že bez informací a možnosti vyjádřit svůj názor nezůstanou ani ti, kteří se tentokrát do výboru nedostali.

Nový řídicí výbor krátce zasedl hned po jednání valné hromady. Zvolil staronovým předsedou SN ČR Adama Černého a místopředsedkyní Martynu Radlowskou-Obrusnik s tím, že další místopředsedy zvolí na prvním řádném zasedání. Potvrdil také složení členské komise, která bude pokračovat v práci v nezměněné podobě.
Zápis z jednání valné hromady i s přílohami a přednesenými zprávami je členům k dispozici v kanceláři.

Složení řídicího výboru, KS a RK Syndikátu novinářů ČR od 14. 6. 2019

Řídicí výbor SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování a podle abecedy) stali: Adam Černý, Aleš Holub, Jana Bubeníková, Barbora Osvaldová, Zdenko Pavelka, Miloš Šenkýř, Rudolf Zeman, Jaroslav Bobek, Jana Čipáková, Marina Hofmanová, Martin Fořt, Jaroslav Haid, Dalibor Chvátal, Radek Gális, Jan Trojan, Eva Bobůrková, Karla Hofmannová, Arita Hucková, Jana Holoubková, Martyna Radlowska-Obrusnik, Dana Šafářová, František Kučera, Stanislav Prchal, Anna Vidiševská, Svatopluk Holata.
Náhradnícemi se staly Jana Hošková a Ivana Hudcová (obě se shodným počtem hlasů) a Eva Havelková.

Kontrolní skupina SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování) stali Karel Kovařík, Jan Novotný a Michal Kratochvíl, náhradníkem se stal Jindřich Beránek.

Rozhodčí komise SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování) stali Jana Čipáková, Jana Holoubková, Zdenko Pavelka, Ivana Šuláková a Jan Tomandl, náhradníkem je Marek Zouzalík.

Text Miloš Šenkýř, foto Aleš Holub