Vítězové letošního kola soutěže Média na pomoc památkám vyhlášeni.

Již XXIII. ročník novinářské soutěže Média na pomoc památkám, kterou spolupořádá spolek PRO BOHEMIA a Syndikát novinářů ČR, byl završen 15. září na slavnosti v sídle SN ČR na pražském Senovážném náměstí. Autoři vítězných prací nejlépe dostáli smyslu soutěže, jímž je podpora publicistické tvorby zaměřené na památky tak, aby novináři svou tvorbou burcovali vládní i odborné instituce a především veřejnost ke spoluodpovědnosti za kulturní dědictví. Skutečnost, že mnohé pořady výrazně zvyšují povědomí občanů o naší kulturní minulosti, dokládá jejich obliba a sledovanost.     

               

Zakladatelka soutěže Naděžda Kalousová připomněla, že letošní předávání cen se nemohlo uskutečnit v původně plánovaném dubnovém termínu v Českém muzeu hudby kvůli pandemii nového viru. Krizová situace podle ní vedla i k jisté morální očistě a vědomí sounáležitosti s „ideou humanitní, která dává našemu snažení smysl“ (T. G. M.). S tím souvisí i význam hodnot kulturního dědictví, jehož ochrana je naší společnou povinností.

 

     (Fotografie Aleš Holub)

 

Vítěznou příčku v rozhlasové kategorii obsadila Petra Kultová ze stanice Čro Vltava za živě vysílanou reportáž pražské náplavky. Dlužno podotknout, že i všechny další ceny a čestná uznání v této kategorii získala stanice Vltava.

V kategorii televize byly uděleny dvě první ceny, a to redakci pořadu Z metropole za neutuchající zájem o problematiku ochrany památek, a dále Petru Krejčímu za skvělý cyklus Barokní srdce Evropy odvysílaný na ČT 2.

Tři první ceny rozdělila porota v kategorii publicistika. Odnesli si je Jaroslav Vála za objevné příspěvky do časopisu Na cestu, Michal Šolc za články pro odborný časopis Bazén-Sauna a dále Stanislav J. Vaclavovic za spolupráci s časopisem HOBULET.

Sérií svých příspěvků o opravách památek si Kryštof Havlice získal prvenství v kategorii internet.

Cenu PRIX NON PEREANT letos bohužel neobeslal žádný z celostátních deníků.

Na závěr slavnostního odpoledne, kterým provázel Václav Žmolík, zazpívala sopranistka Karolína Cingrošová Žmolíková za kytarového doprovodu Miroslava Žáry.

Každoroční soutěž je vyhlašována pro novináře, kteří dokumentující péči o kulturní dědictví, přičemž informují širokou občanskou veřejnost o aktuálním stavu různých památek. Výsledkovou listinu naleznete zde, pro více informací o soutěži klikněte do tohoto odkazu.