2. 1. 2014

Vyhlášení 17. ročníku soutěže Média na pomoc památkám

PRO BOHEMIA a SN ČR vyhlašují 17. ročník soutěž pro novináře a publicisty „Média na pomoc památkám“

V soutěži se hodnotí původní články, rozhlasové i televizní relace, které byly zveřejněny vždy od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku. Původním publicistickým dílem se rozumí to, které bylo zveřejněno poprvé v daném roce. Soutěž mohou obesílat novináři – jednotlivci – redakce novin a časopisů (s výjimkou odborných), televizní a rozhlasové společnosti soukromé i veřejnoprávní.

Přihlášená publicistická díla se hodnotí v kategoriích:

1. denní tisk – nejlepší článek v denících

2. televize – nejlepší televizní dokument, či video

3. rozhlas – nejlepší rozhlasový dokument

4. publicistika – časopisy, rozhovory a další formy žurnalistiky

5. internet – nejlepší žurnalisticky zpracované pojetí památkové problematiky

Práce zasílejte na adresu: kulturanada@seznam.cz nebo

PRO BOHEMIA o.s.

Mgr. Naděžda Kalousová

Korunovační 25

170 00 Praha 7

nebo

Syndikát novinářů ČR, Senovážné nám.23, 110 00 Praha I.

Na obálce bude uveden název soutěže „Památky“. Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2014.