Vyjádření Syndikátu novinářů k incidentu na Mediálním fóru 2019

Na mediálním fóru, které vPraze pořádal ruský časopis Mezinárodní život, došlo kincidentu, kdy reportérka Deníku N Petra Procházková uštědřila políček redaktorovi Sputniku Vladimíru Frantovi. Důvodem byl podle P. Procházkové zmanipulovaný text, jenž Franta publikoval na webu Sputnik.net, a proti němuž se chtěla přímo na konferenci vymezit.

Vyjádření Syndikátu novinářů kincidentu na Mediálním fóru 2019

Použít násilí vsituacích, jaká je zaregistrována na dostupném videu, je nepřijatelné, i když dosavadní informace, zvláště zmíněné video, patrně nezachycují celou situaci nebo vše podstatné, co jí předcházelo. To je důležité, protože Etická komise Syndikátu novinářů vminulosti posuzovala případy, kdy teprve hrubý nesestříhaný materiál a ne konečná verze ukázaly, že prudká reakce mohla být důsledkem předchozího vývoje. Ale i když vezmeme vpotaz vysvětlení Petry Procházkové (manipulativní výklad jejího vystoupení, kontakt sfotografem Ludvíkem Hradílkem ze strany Sputnik News), nelze omluvit použití násilí – vdaném případě pohlavek zaměstnanci Sputnik News Vladimíru Frantovi.

Standardní postup vpodobných situacích měl být takovýto. Ten, kdo se cítí dotčen tím, že jeho vyjádření bylo zkresleno nebo dokonce účelově zmanipulováno, má požádat dotčené médium o opravu a dotčené médium by mělo, pokud došlo chybě, takové žádosti vyhovět, dále je možno věc řešit věc soudně. Je však obtížné řešit podobné situace, pokud dotčené médium, vdaném případě Sputnik News, tyto zásady opakovaně porušuje a pokud je nesnadné jej přimět knápravě či omluvě. I za těchto okolností však nelze akceptovat použití násilí.

Na otázku, zda Petra Procházková je členkou Syndikátu novinářů ČR, odpověď zní, že není. Pokud by byla, jejím chováním by se zabývala buď etická, nebo členská komise, která by si vyžádala vyjádření obou dotčených stran a poté rozhodla, přičemž krajním prostředkem by mohlo být ukončení členství.

Pro pořádek lze připomenout případ dnes již bývalého člena syndikátu Karla Slezáka zloňského roku. Tehdy se dotyčný po incidentu ve volebním štábu po prezidentské volbě, kde fyzicky inzultoval novináře, osobně dostavil do kanceláře SN ČR, kam přinesl písemné prohlášení, vněmž se za své chování omluvil. Při posuzování jeho případu, který skončil zánikem členství, hrála roli rovněž okolnost, že se veřejně legitimoval jako člen syndikátu, ale následným šetřením bylo zjištěno, že novinářskou profesi již nějaký čas aktivně nevykonával, takže měl sám členství vsyndikátu ukončit.

Prohlášení Deníku N k incidentu zde.