20. 2. 2019

Výzva slovenským státním orgánům a justici u příležitosti prvního výročí vraždy Jána Kuciaka

Všechny podepsané organizace hájící svobodu médií, které reprezentují tisíce novinářů a obhájců lidských práv vEvropě, naléhavě vyzývají slovenské úřady, aby bezodkladně vyšetřili, kdo je ve státě odpovědný za selhání, kvůli němuž se nepodařilo zabránit vraždě Jána Kuciaka.

Ve čtvrtek 21. února 2019 to bude rok, co byl na Slovensku zavražděn Ján Kuciaka a jeho snoubenka Martina Kušnírová. Ján Kuciak se zabýval přeshraniční korupcí a vazbami mezi mocnými lidmi a nejrůznějšími mafiánskými sítěmi.

Od února 2018 pozorně sledujeme svobodu médií na Slovensku a vítáme zatčení podezřelých, kteří byli nyní vsouvislosti svraždou Kuciaka a Kušnírové obviněni. Přesto je třeba připomenout, že několik měsíců před tím, než byl Ján Kuciak zabit, nahlásil policii, že je terčem vyhrůžek. Na svém Facebookovém účtu zveřejnil z20. října 2017 časový sled prokazující, že policie nereagovala poté, co jí oficiálně popsal, jak mu vyhrožuje podnikatel Marián Kočner. „Je to 44 dní, co jsem nahlásil tuto hrozbu… a tento případ nebyl svěřen konkrétnímu policistovi,“ uvedl Kuciak.

Když novináři oznámí, že jsou terčem hrozeb, je povinností státu, aby je chránil na základě článku 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Jsme znepokojeni, že dodnes nebylo zahájeno příslušné vyšetřování, zda a kde stát porušil svou povinnost chránit.

Požadujeme odpovědi na následující otázky:

zaprvé, zda Slovensko vědělo, případně mělo vědět, že novinář Ján Kuciak čelí bezprostředním výhrůžkám ohrožujícím jeho život,

zadruhé, jaké kroky, pokud vůbec nějaké, byly učiněny na ochranu Kuciaka před touto hrozbou,

zatřetí, co bude podniknuto, aby do budoucna byli novináři na Slovensku ochráněni.

Zabití Kuciaka a Kušnírové otřáslo evropskou veřejností a citelně se dotklo všech novinářů. Vovzduší hrozeb, zastrašování, politických vlivů a beztrestnosti se musí investigativní novináři, kteří se zabývají korupcí a dalšími hrozbami demokracii, obávat o svůj život. Význam a hodnotu nezávislé novinařiny nelze zpochybňovat. Rétorika zvysokých míst namířená proti médiím je nepřijatelná a po vraždě Jána Kuciaka to platí ještě více.

Vlednu 2019 vládnoucí strana na Slovensku navrhla zákon, který má dodatkem ktiskovému zákonu zavést „právo na odpověď“. Pokud by bylo schváleno, tak by toto opatření přispělo ke stále nepřátelštějšímu ovzduší vůči svobodným médiím, protože by politikům, kteří jsou kritizování médii, dalo prostředek, jak cenzurovat jim nepohodlnou kritiku.

Vyzýváme slovenský parlament, aby tuto změnu zákona odmítl. Vláda Slovenské republiky by rovněž neměla poškozovat důvěru ve veřejné instituce, například co se týče nového složení Ústavního soudu. Je povinností všech dodržovat a chránit právní stát.

Žádáme slovenské úřady, aby pozorně zvážily rezoluci schválenou výborem pro občanské svobody Evropského parlamentu 19. února 2019, která obsahuje výzvu vládě Slovenska zajistit bezpečí novinářů.

Je naléhavé, aby všechny státní úřady podnikly účinné a všestranné akce proti malé ochraně bezpečí novinářů.

Zavražděnému Jánu Kuciakovi se musí dostat spravedlnosti. Nepřestaneme vyvíjet tlak, dokud pachatelé nebudou nalezeni a soudem potrestáni podle evropských standardů.

Podepsáni

Evropské centrum pro svobodu tisku médií (ECPMF)

Article 19

Asociace evropských novinářů (AEJ)

Evropská federace novinářů (EFJ)

Index on Censorship

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

Ossigeno per l´informazione

Pen International

Reportéři bez hranic (FSF)

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

Syndikát novinářů České republiky

20. února 2019