20. 2. 2020

Ze života organizací SN ČR – představujeme novináře ze syndikátu Moravskoslezského a Olomouckého kraje

O práci Syndikátu novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje (SN MOSOL) jsme se v Mediažurnálu zmínili loni mimo jiné v souvislosti se studijní cestou do Vídně. Zdaleka to však nebyla jediná aktivita, a tak nám plány do budoucna i další nedávno uskutečněné akce této regionální organizace představila předsedkyně SN MOSOL Martyna Radłowska-Obrusnik (na snímku).

SN MOSOL patří v rámci Syndikátu novinářů ČR k těm aktivnějším. Od zmíněné cesty do Vídně, kam jste jeli poznat práci médií určených pro českou národnostní menšinu žijící v Rakousku, brzy uplyne rok. Co následovalo poté?

Dalo by se říci, že se u nás stále něco děje. Když zrovna něco aktuálně nepodnikáme, tak plánujeme, komunikujeme s partnery, připravujeme valnou hromadu anebo diskutujeme nad tématy, která se týkají celé naší organizace, máme totiž poměrně silné zastoupení ve vrcholových orgánech SN ČR, tak je stále o čem mluvit. Vše, co za celý rok absolvujeme, pravidelně shrnujeme na závěrečných předvánočních setkáních. A bylo tomu tak i tentokrát. Setkání jsme využili mimo jiné taky k blahopřání kolegům, kteří dosáhli významných životních jubileí (viz úvodní foto).

Jubilejní byl i oblíbený mediální ples v Ostravě, který spolupořádáte. Jak je to s novináři ve víru tance?

Vždy v lednu se scházíme s kolegy, kteří pracují v médiích anebo s nimi spolupracují, na tradičním mediálním plesu v ostravském klubu Alfa. Jsme spoluorganizátory této společenské akce, jež se letos uskutečnila v již patnáctém ročníku, a pevně doufáme, že další ročníky budou následovat, protože zájem je veliký. Přestože se na tuto akci někteří kolegové z jiných regionů dívají jako na aktivitu „nenovinářskou”, my ji považujeme za něco, co k naší organizaci patří a je nedílnou součástí naší historie a soudržnosti. Nejde přeci jenom o tanec a hudbu, ale o to, že se lidé z médií sejdou na jednom místě v okamžiku, kdy nemusejí myslet na uzávěrky, zapojí do toho své partnery a přátele a proberou všelijaká témata, která je spojují.

(Na snímku úvodní slovo místopředsedy SN MOSOL Dalibora Chvátala na XV. ročníku Mediálního plesu v Ostravě.)

Tradičních akcí ale máte v repertoátu více. O co konkrétně jde?

Ano, to je pravda. I když se nám tak úplně nedaří sladit čas členů pro pravidelné aktivity, už za sebou máme i utkání v badmintonu, pořádáme fotovýstavy a taky se snažíme naše členy i veřejnost trochu vzdělávat, například nabízet debaty k tématům, která souvisejí s fungováním masových médií.

Ve spolupráci s komunitním a informační Centrum PANT v Ostravě jsme připravili sérii přednášek a debat na různá témata. Prvním v pořadí bude setkání s profesorem Januszem Włodzimierzem Adamowským z katedry novinářství Varšavské univerzity. Uskuteční se 16. dubna a mluvit se bude o politizaci médií v Polsku. Všichni víme, jaké politické změny se v posledních letech v Polsku udály a jak se tamní politická garnitura postupně staží ovládnout klíčová místa ve společnosti, včetně masových médií, tedy i těch, která měla ještě donedávna status veřejnoprávních. Přednáška i debata na toto téma je a priori určena novinářům a studentům mediálních oborů, ale přístup na ní má i široká veřejnost. Počítáme také s tím, že hned poté navážeme neformálním setkáním se zainteresovanými v užším kroužku.

Jestli tomu rozumím dobře, tak se SN MOSOL snaží zviditelnit i před laickou veřejností?

Přesně tak. Podle nás je důležité, aby o nás věděli i ti, kteří jsou konzumenty médií. Chceme, aby měli alespoň základní povědomí o organizaci, která v Česku sdružuje novináře, dbá o jejich profesní rozhled, etiku práce a sleduje dění v této oblasti v rámci evropského i celosvětového kontextu. Právě proto se teď domlouváme s organizátory multižánrového festivalu Colours of Ostrava na možnosti našeho zapojení do diskuzního fóra Meltingpot.

To jsou tedy aktivity, které se odehrávají hlavně v centru vašeho působiště – v Ostravě. Chystáte se letos vyjet i za hranice regionu?

Poznávací a vzdělávací cesty mimo náš region pořádáme také pravidelně. První cestu máme naplánovanou v dubnu a jejími cílovými místy jsou Innsbruck a Brixen. Chceme se vydat ve stopách Karla Havlíčka Borovského, který v Brixenu od roku 1851 nuceně pobýval. Cestu si organizujeme sami a všichni účastníci mají v jejím rámci dílčí úkoly – průvodcovství, tlumočení, přípravu minibedekrů k navštíveným místům, přípravu fotodokumentace i publikování po návratu. Jinými slovy nikdo se jen tak neveze, všichni společně pracují na tom, aby se cesta vydařila a nakonec se o jejích výsledcích dozvěděli i ti, kteří ji absolvovat nechtěli nebo nemohli.

Vaše poznávací cesty míří jen za hranice naší země?

To určitě ne. Vždyť i tady v Česku máme řadu atraktivních míst, kam se naši členové chtějí podívat a něco se o nich dozvědět. Některá z nich jsou doslova za humny. Jde například o unikátní vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Tam se chystáme v květnu. Dvoudenní výjezd do této části Jeseníků je otevřený kterémukoliv zájemci z řad našich členů a jeho program jsme připravili speciálně s ohledem i na dříve narozené, pro které jsou třeba zahraniční výjezdy s ohledem na věk nebo zdraví nedostupné. Plánovaná cesta do Jeseníků bude kromě elektrárny zahrnovat i prohlídku místní privátní ruční sklárny ve Vrbně pod Pradědem a taky ruční papírnu ve Velkých Losinách. Po cestě navštívíme i některá další místa.

Plánů máte hodně, kdo se stará o jejich vymýšlení a realizaci?

Všechny aktivity se snažíme organizovat systémem „pro publico bono”. Jinými slovy – každý musí přiložit ruku k dílu, tedy i sami účastníci poznávacích cest. Nic si ale nenamlouvejme, hlavní tíha organizace je vždy na nejužším vedením SN MOSOL, do kterého patří spolu se mnou také Anna Vidiševská (regionální rada), Táňa Popková (regionální rada), Dalibor Chvátal (regionální rada), Eva Kotarbová (kontrolní skupina), Dana Šafářová (kontrolní skupina), Stanislav Prchal (kontrolní skupina) a David Moravec (regionální rada). A pomáhá nám samozřejmě i tajemnice naší organizace Ivana Šuláková. Není vždy jednoduché sladit naše představy s časovými možnostmi a potřebami členů různého věku i spektra zájmů, ale zatím se nám to snad daří.

Neplánujete třeba také takposezení u vína někde na jižní Moravě? To by určitě zajímalo i starší členy a všichni byste si měli co říci!

Nikdo přece neřekl, že něco podobného nás ještě nečeká! Vše záleží na tom, jakou vůli projeví naši členové na valné hromadě. Vedení naší regionální organizace dle svého nejlepšího přesvědčení plánuje a navrhuje aktivity, které pak předkládá účastníkům valné hromady. Pokud ti by si přáli něco takového, jejich přání bychom reflektovali. V zásadě nám jde o to, abychom se pravidelně scházeli, diskutovali o společných profesních zájmech a k tomu i něco smysluplného podnikali. Jsme regionální organizací a našimi členy jsou novináři z regionálních redakcí Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které, jak všichni víme, mají svá specifika. Nechceme suplovat aktivity naší mateřské organizace, chceme tu být pro naše regionální členy, přispět k rozšiřování jejich rozhledu i pocitu sounáležitosti a přivádět k nám i další nové mladé členy. A když se nám navíc podaří přispět svým dílem k tomu, že veřejnost bude Syndikát novinářů vnímat jako spolek, který má smysl, tradici, vize i potenciál, budeme opravdu spokojeni.

š.iva, všechna fota: archiv SN MOSOL