18. 4. 2018

Získejte podporu až 50 tisíc eur na mezinárodní investigativní projekt

Mezinárodní tiskový institut (IPI) připomíná výbornou příležitost pro novináře, kteří mohou čerpat podporu pro mezinárodní investigativní práci. IPI na grantové podpoře spolupracuje s Evropským centrem na podporu svobody tisku (ECPMF). Organizace vyhlásily granty v zájmu podpory demokracie a svobody tisku. Uzávěrka přihlášek je už 3. května.

Až 50 tisíc eur může získat tým novinářů zezemí Evropské unie snápadem na mezinárodní investigativní téma. Mezinárodní tiskový institut připomíná požadavky, které cestu ke grantu otevírají. Syndikát novinářů přináší jejich překlad.

1) Investigativní tým musí být minimálně dvoučlenný a musí jej tvořit novináři nejméně ze dvou různých zemí EU.

2) Téma musí přinést nové a zásadní informace mezinárodního významu.

3) Přihlásit se mohou zaměstnaní novináři i ti, kteří píší na volné noze. Fond je otevřen rovněž pro nezávislé filmové dokumentaristy.

4) Druh média nehraje roli – hlásit se mohou pracovníci všech tištěných i elektronických médií. Povolena je i kombinace mediálních platforem.

5) Fond podporuje malé i velké projekty. IPI podporu koncentruje zejména na ty země, u nichž úroveň investigativní novinařiny není vysoká.

Všechny související informace včetně těch, jak je možné se přihlásit, naleznete pod tímto odkazem.