4. 6. 2019

Znepokojení SN ČR nad „nápadem“ místopředsedy PS Vojtěcha Filipa, aby byli novináři voleni a podávali majetková přiznání

Syndikát novinářů České republiky se znepokojením zaregistroval nápad místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy KSČM, že by novináři měli být voleni a že by se to vprvní řadě mělo vztahovat na novináře vmédiích veřejné služby stím, že by všichni měli, podobně jako veřejní činitelé, podávat majetková přiznání. Nejpřiměřenější by bylo odmítnout takový pokus jako nejapný žert, protože podobná praxe ve fungujících demokraciích neexistuje. Pokud byl míněn vážně, bylo by třeba ho důrazně odmítnout, protože by znamenal zásadní invazi státu do svobody slova a vyjadřování. Stát by si tak osoboval právo intervenovat do nejen do médií veřejné služby, ale i do soukromé sféry, protože většina médií vČesku jsou soukromým majetkem.

Je zarážející, že takovýto nápad přichází nyní, kdy se dlouhodobě ukazuje, že členové rad, které mají dohlížet nad médii veřejné služby, jsou vybírání podle stranického klíče a zákulisních dohod. Pokud by dosavadní praxe měla být návodem, jak by měli být voleni novináři, bylo by to vrozporu sÚstavou České republiky a Listinou práv a svobod. Znamenalo by to snad, že ti, kdo by se zvolit nedali, by nesměli být novináři? Vizitkou právní kvalifikace navrhovatele je fakt, že zřejmě netuší, že včeských zákonech český se pojem novinář nevyskytuje a že za současné otevřenosti internetu a sociálních sítí je definice novináře čím dál obtížnější.

Nápad místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy KSČM JUDr Vojtěcha Filipa by měly odmítnout všechny politické strany respektující demokracii a právní řád vČeské republice.

Adam Černý¨

předseda Syndikátu novinářů České republiky

Praha, 4. června 2019