5. 7. 2018

Zúčastněte se dvou zajímavých vzdělávacích akcí pro novináře

Pro novináře vyvstaly dvě zajímavé příležitosti provádět rešerše a získat zkušenosti v Německu. První se nabízí v rámci Mezinárodní program pro novináře (IJP), s druhým přichází Saská nadace pro mediální vzdělávání (SSM). Přečtěte si více informací.

Stipendium Mezinárodního programu pro novináře je určeno až pro deset žurnalistů, kteří se věnují problematice klimatu a energie a mají zájem si znalosti prohloubit. To vše mohou novináři během šesti až osmitýdenního pracovního pobytu vNěmecku. Uzávěrka pro přihlášky byla stanovena na 15. července. Bližší informace naleznete pod tímto odkazem.

Druhou zajímavou akci vypsala Saská nadace pro mediální vzdělávání (SSM). Ta otevírá 14 novinářům ve věku do 40 let vrámci skoro dvoutýdenního semináře příležitost seznámit se se strukturou a pracovními postupy televizních a rádiových stanic a tištěných i internetových médií vrámci duálního mediálního systému Spolkové republiky Německo. Předpokladem jsou dobré znalosti němčiny. Zájemci se mohou přihlašovat do 27. července. Podrobnosti se dozvíte zde.

Oba programy slouží kprofesnímu rozvoji, kulturním dialogu a navázání kontaktů s kolegy ze zahraničí.