Otevřený dopis poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti volby členů Rady Českého rozhlasu a Rady České televize

Vážené poslankyně, vážení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

jménem Syndikátu novinářů České republiky se na vás obracím s přáním, abyste nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu zvolili s veškerou odpovědností a respektem kzákonům týkajících se médií veřejné služby. Tyto zákony stanovují, že členové mediálních rad mají reprezentovat významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy ve společnosti, tedy nikoli pouze politické strany zastoupené vPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, který o výběru rozhoduje.

Česká televize i Český rozhlas mají přímou vazbu na celou společnost, protože tato média veřejné služby jsou majoritně financována občany České republiky prostřednictvím koncesionářských poplatků. Obě tato média mají zákonem garantovanou nezávislost na státních orgánech, politických stranách nebo jiných politických či ekonomických vlivech a tomu má výběr členů těchto rad odpovídat.

Je značně znepokojující, že poslankyně a poslanci před volbou členů mediálních rad dostávají od představitelů politických stran a hnutí doporučení založená takřka výhradně na úvaze, zda by jejich volba byla vzájmu té či oné strany nebo politického hnutí. Takové chování je vpříkrém rozporu stím, co stanovují zákony týkající se médií veřejné služby.

Nastávající hlasování Poslanecké sněmovny o nových členech Rady Českého rozhlasu a Rady České televize je příležitostí ukázat, jak poslankyně a poslanci dodržují slib, který skládali při nástupu do funkce, že platné zákony budou ctít a dodržovat.

Každá poslankyně a každý poslanec nese vlastní odpovědnost před občany České republiky za zvolení kompetentních, morálních, nezávislých a respektovaných osobností, které budou schopny dohlížet na média veřejné služby a garantovat, že Český rozhlas a Česká televize budou fungovat ve prospěch společnosti jako celku a nikoli parciálních politických zájmů.

VPraze dne 10. března 2020

S pozdravem

Adam Černý

předseda Syndikátu novinářů České republiky