Otevřený dopis poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti volby členů Rady Českého rozhlasu a Rady České televize

Vážené poslankyně, vážení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jménem Syndikátu novinářů České republiky se na vás obracím s přáním, abyste nové členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu zvolili s veškerou odpovědností a respektem kzákonům týkajících se médií veřejné služby. Tyto zákony stanovují, že členové mediálních rad mají reprezentovat významné regionální, politické, sociální […]